Zastupitelstvo obce

Starosta 

Ing. Martin Plášil, Ph.D. (mobil: 702 178 626)
 

Místostarosta

František Plášil ml. (mobil: 774 840 926)
 

Členové zastupitelstva

David Měkuta
František Plášil st.
Renáta Nekolová